Chính sách bảo hành

Chúng tôi luôn coi trọng khâu hỗ trợ khách hàng sau bán hàng, giúp khách hàng sử dụng website một cách hiệu quả, hỗ trợ khách hàng sửa chữa các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng website.

THỜI GIAN BẢO HÀNH:

Tất cả các website do Cần Thơ Web xây dựng đều được bảo hành vĩnh viễn. Chúng tôi sẽ tiến hành sửa chữa các lỗi phát sinh trong quá trình sử dụng website. Chúng tôi sẽ bảo hành cho khách hàng khi còn đang sử dụng website.

HÌNH THỨC BẢO HÀNH:

Với các lỗi phát sinh trong quá trình hoạt động của website, sẽ được chúng tôi hỗ trợ nhanh nhất trong vòng 04 giờ và chậm nhất là 48 giờ kể từ khi có thông báo từ khách hàng.

Bái viết khác

© Copyright 2017 - CanThoWeb.VN