Bản giá hosting

HOSTING 01

Dung lượng: 1.5 GB

Băng thông: 35 GB

Địa chỉ Email:10

Tài khoản FTP: Unlimited

MSSQL Server: 1

Giá: 670.000 Đ/ 1 năm

HOSTING 02

Dung lượng: 2 GB

Băng thông: 50 GB

Địa chỉ Email: Unlimited

Tài khoản FTP: Unlimited

MSSQL Server: 1

Giá: 900.000 Đ/ 1 năm

HOSTING 03

Dung lượng: 3 GB

Băng thông: Unlimited

Địa chỉ Email: Unlimited

Tài khoản FTP: Unlimited

MSSQL Server: 2

Giá: 1.200.000 Đ/ 1 năm