Bản giá hosting

GÓI 1.5 GB

Dung lượng: 1.5 GB

Băng thông: 20 GB

Địa chỉ Email: 10

Tài khoản FTP: Unlimited

Database SQL : 1

Park Domain: 1

SSL: Free (1 năm)

Giá: 800.000 đ/ 1 năm

Đăng ký

GÓI 2 GB

Dung lượng: 2 GB

Băng thông: 40 GB

Địa chỉ Email: 20

Tài khoản FTP: Unlimited

Database SQL : 2

Park Domain: Unlimited

SSL: Free (1 năm)

Giá: 1.000.000 đ/ 1 năm

Đăng ký

GÓI 3 GB

Dung lượng: 3 GB

Băng thông: 70 GB

Địa chỉ Email: Unlimited

Tài khoản FTP: Unlimited

Database SQL : 2

Park Domain: Unlimited

SSL: Free (1 năm)

Giá: 1.200.000 đ/ 1 năm

Đăng ký

GÓI 4 GB

Dung lượng: 4 GB

Băng thông: Unlimited

Địa chỉ Email: Unlimited

Tài khoản FTP: Unlimited

Database SQL : 2

Park Domain: Unlimited

SSL: Free (1 năm)

Giá: 1.500.000 đ/ 1 năm

Đăng ký

© Copyright 2017 - CanThoWeb.VN

Chat Zalo