Bản giá tên miền

Tên miền Việt Nam Phí khởi tạo Phí duy trì
.vn 280.000đ 470.000đ/năm
.com.vn | .net.vn | .biz.vn 290.000đ 340.000đ/năm
.org.vn | .gov.vn | .edu.vn | .pro.vn | .info.vn | .int.vn | .ac.vn | .health.vn 200.000đ 200.000đ/năm

Tên miền quốc tế Phí khởi tạo Phí duy trì
com | .net Miễn phí 299.000đ/năm
.us Miễn phí 270.000đ/năm
.biz Miễn phí 305.000đ/năm
.org |.info Miễn phí 300.000đ/năm
.name | .pw Miễn phí 339.000đ/năm

Giá trên chưa gồm VAT